ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ 12-07-2023