ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΗΣ 10-5-2022