ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ 23-06-2022