ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΗΦΙΣIΑΣ ΤΗΣ 28-04-2023