ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΗΣ 28.11.2022