ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ 16-11-2022