ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ 09-11-2023