ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΗΣ 27-9-2022