Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών χειροτεχνίας των Νηπιαγωγείων του Δήμου Κηφισιάς