Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ")

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.pdf Παρασκευή, Φεβρουάριος 12, 2021