ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ