Προκήρυξη-Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" του ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ