ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3/2024 ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ