ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ Οδηγών Γ΄΄ Κατηγορίας