Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Κηφισιάς «Δημήτριος Βικέλας», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Έντυπο Αίτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021