Νεοφυείς επιχειρήσεις 4 Ιουλίου 2016

Με στόχο τη στήριξη της νεανικής  επιχειρηματικότητας, ο Δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (E.B.E.A.), πρόκειται να προσφέρει τη δυνατότητα σε φιλόδοξους νέους και νέες να υλοποιήσουν  καινοτόμες επιχειρηματικές  ιδέες.

Ο Δήμος Κηφισιάς, μοναδικός στην Ελλάδα που έχει  ιδρύσει υποδομή για την στήριξη της  επιχειρηματικότητας, με αρμόδιο Αντιδήμαρχο , πραγματοποιεί  σε συνεργασία με το  Ε. Β .Ε. Α για πρώτη φορά πανελλαδικά,  πρόγραμμα για την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, που στόχο θα έχει να αναδείξει με αισιοδοξία και τόλμη το όραμα των νέων μας.

Οι υποψηφιότητες των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται  στο Γραφείο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κηφισιάς ενώ οι ομάδες που θα επιλεγούν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία , θα έχουν στη διάθεσή τους, μια ολοκληρωμένη σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία προκειμένου να υλοποιήσουν την ιδέα τους.

Η επίσημη παρουσίαση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί στις 04/07/2016, στην οποία θα αναλυθεί το πλαίσιο και οι λεπτομέρειές της.

Κοινό Πλαίσιο Συνεργασίας Μεταξύ ΕΒΕΑ και Δήμου Κηφισιάς