Κατεπείγουσα Πρόσκληση για την 38ή Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίο την Δευτέρα 11-09-2023 Δια Περιφοράς