Εκδήλωση για την παρουσίαση και αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών ιδεών

Εκδήλωση για την παρουσίαση και αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών ιδεών, στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς, στις 12 Δεκεμβρίου 2016.