Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια σιδηρικών υλικών