Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια σιδηρικών υλικών