Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Κηφισιάς