Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας