Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια ενός Σχολικού Λεωφορείου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς - 17PROC001949031