Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων