Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για "Εργασία κλάδευσης - κοπής υψηλών δέντρων Αρ. Πρ. 41624-17