Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ασφάλιση αυτοκινούμενων οχημάτων & απορριμματοφόρων αυτοκινήτων & λοιπών αυτοκινήτων για το έτος 2021