Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για Στέγαση Β' Παιδικού Σταθμού