Διακήρυξη για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού