Διακήρυξη για μίσθωση λεωφορείων με οδηγό για μεταφορά προσώπων - (μαθητών και μελών του ΚΑΠΗ)