Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια Σαρώθρου- Αρ. Πρ. 52454-17 - 17PROC 002193299- 2017-11-03_signed