Διακήρυξη Ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού - 17PROC002192161_signed