ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΜΕ 1Α/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. " ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ " ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ