ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 6/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 10 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ