Έγκριση Απολογισμού 2019 ΝΠΔΔ "Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς"