ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Οδηγός του Δημότη αποτελεί βασικό εργαλείο στα χέρια των πολιτών και αποτελεί στην ουσία τον Χάρτη της Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ο οποίος καταγράφει με πληρότητα όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δημότη.

Στη Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη καταγράφονται:

  • Η οργανωτική δομή και οι αρμοδιότητες του Δήμου μας
  • Οι παρεχόμενες από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα υπηρεσίες
  • Οι χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να ενεργούν οι υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και του Δημοσίου γενικότερα
  • Οι διοικητικές συνέπειες που προβλέπονται όταν οι Υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες.

 

Διαβάστε: ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ