Πρόσκληση συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για το πρόγραμμα ELoGE

Ερωτηματολόγια για το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση ELoGE»

Ο Δήμος Κηφισιάς συμμετέχει στο Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση (ELoGE)», που στόχο έχει να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες του, τους κατοίκους του, και τους εργαζόμενους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης.

Για την συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στο Πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων τόσο από τους υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς, όσο και από πολίτες της Κηφισιάς (δημότες, κάτοικοι, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες) με σκοπό την καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων του Δήμου μας.

Ερωτηματολόγιο Πολιτών
Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο:

Πατήστε εδώ

Ερωτηματολόγιο Υπαλλήλων του Δήμου Κηφισιάς

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο:

Πατήστε εδώ

Επισημαίνεται ότι τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να συμπληρωθούν (η ηλεκτρονική διαδικτυακή υποβολή θα κλείσει) έως τις 17.00 μ.μ. στις 15 Νοεμβρίου 2017.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ανώνυμες και δεν θα είναι δυνατό να εντοπιστούν μεμονωμένα οι απαντήσεις σας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η τοπική δημοκρατική διακυβέρνηση.

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα αυτό είναι μέρος του Κοινού Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πανευρωπαϊκά. Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η αναγνώριση και η πιστοποίηση Δήμων, οι οποίοι επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές καλής διακυβέρνησης  του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι 12 αρχές που περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την καινοτομία και τη χρηστή διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο (η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2008), καλύπτουν τα εξής θέματα:

Συμμετοχή, Εκπροσώπηση, Δίκαιη Διεξαγωγή των Εκλογών
Ανταπόκριση
Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα
Ανοικτότητα και διαφάνεια
Κράτος δικαίου
Δεοντολογία
Δεξιότητα και Ικανότητα
Καινοτομία και Δεκτικότητα στην Αλλαγή
Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός
Υγιής οικονομική διαχείριση
Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμική διαφορετικότητα και κοινωνική συνοχή
Λογοδοσία