15.440 μάσκες προστασίας από την ΚΕΔΕ για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δήμου Κηφισιάς

15.440 μάσκες παρέλαβε ο Δήμος Κηφισιάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, οι οποίες θα διανεμηθούν σε όλες τις σχολικές μονάδες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Εν όψει της συνέχισης της σχολικής χρονιάς με το νέο έτος έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα από τον Δήμο μας, ώστε με την επάνοδο των μαθητών στις αίθουσες να υπάρχει επάρκεια στα μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας. Προς την κατεύθυνση πρόληψης και υγειονομικής προστασίας έχουν προγραμματιστεί και σχετικά κονδύλια για απολυμάνσεις.
Τις μάσκες παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος Νέας Ερυθραίας και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νικήτας Κόκκαλης.