15/16 ΜΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ. Ο ελληνικός και διεθνής Τύπος πριν, κατά και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή

15/16 ΜΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ.
Ο ελληνικός και διεθνής Τύπος πριν, κατά και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή
Μπορείτε να το παρακολουθήσετε τΙς εργασίες του 5ου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. http://www.kemme.gr/ ή στο κανάλι του K.E.M.M.E. στο YouTube. Κάντε εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.youtube.com/channel/UC9dvsw8Uo33tyP3oeXG_8Fg