Όλα τα τηλέφωνα του Δήμου Κηφισιάς και φορέων που μπορούν να βοηθήσουν –ενημερώσουν για τον κορονοιό

14Απρ

Όλα τα τηλέφωνα του Δήμου Κηφισιάς και φορέων που μπορούν να βοηθήσουν –ενημερώσουν για τον κορονοιό

Ο Δήμος Κηφισιάς συγκέντρωσε  όλα τα χρήσιμα τηλέφωνα για βοήθεια, ενημέρωση και πληροφορίες για τον κορονοιό ,από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας αλλά και από επίσημους φορείς του Κράτους.