ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1937