Χρήσιμα συμπεράσματα από έρευνα της "ΠΡΟΝΟΗ" Δήμου Κηφισιάς την περίοδο της πανδημίας του Covid -19

29Ιουν

Χρήσιμα συμπεράσματα από έρευνα της "ΠΡΟΝΟΗ" Δήμου Κηφισιάς την περίοδο της πανδημίας του Covid -19

Έρευνα Εκτίμησης Αναγκών Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς -ΟΚΑΝΑ «Προνόη» την περίοδο της πανδημίας του Covid -19.
Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς -ΟΚΑΝΑ «Προνόη» διεξήγαγε εμπειρική ποσοτική έρευνα με στόχο τη διερεύνηση των απόψεων γονέων, εκπαιδευτικών καθώς και της ευρύτερης κοινότητας που συνεργάζεται, σχετικά με τους τρόπους που θα επιθυμούσαν να συνεργαστούν και τη συναισθηματική/ ψυχική τους υγεία, πριν και κατά την περίοδο του κορωνοϊού – Covid -19 τον Μάιο του 2020. Αξιοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε σε πληθυσμό 313 παραληπτών από το διευθυνσυνογράφο του e-mail του Κέντρου Πρόληψης.
Το δείγμα που απάντησε ήταν 131 άτομα (το 91,6% ήταν γυναίκες και το 8,4% άνδρες). Το 43,5% των ερωτηθέντων είναι δημότες Κηφισιάς και το 56,5% είναι δημότες όμορων δήμων, που δεν έχουν ανάλογο Κέντρο Πρόληψης (Μαρούσι- Πεύκης, Πεντέλη, Διόνυσο κλπ).Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων σχετικά με την επαγγελματική τους ιδιότητα, απάντησε ότι είναι σε ποσοστό 26% ιδιωτικοί υπάλληλοι, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 17,6% και οι δημόσιοι υπάλληλοι σε ποσοστό 16,8%,
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
1. Ποια είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα και ποιος υποστηρίζει τα μέλη της κοινότητας μας συναισθηματικά τη περίοδο του κορωνοϊού -covid -19;
2. Ποιες πρακτικές έχουν αξιοποιήσει από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης στο παρελθόν και ποιες θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τώρα, την περίοδο του κορωνοϊού -covid-19;
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ/ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Ένα ποσοστό 52,7% αξιολογεί ως «πολύ καλή» τη συνολική ψυχική/συναισθηματική του υγεία πριν την κρίση του κορωνοϊού -covid-19 στη χώρα μας και τώρα ως «πολύ καλή» σε ποσοστό 26,7%. Το κυρίαρχο συναίσθημα των συμμετεχόντων στην έρευνα, αυτή την περίοδο είναι το «άγχος» σε αρκετά υψηλά ποσοστό, συγκεκριμένα 73,2% βαθμολογημένο στις κλίμακες «μερικές φορές» έως «συχνά».
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Στην ερώτηση σχετικά με το «ποιος με υποστηρίζει συναισθηματικά αυτή την περίοδο του κορονοϊού;», παρατηρούμε: η υποστήριξη της «οικογένειας» να είναι στο υψηλότερο ποσοστό, με 69,5% από «συχνά» έως «πολύ συχνά». Ακολουθεί η υποστήριξη των «φίλων» σε ποσοστό 53,4% από «συχνά» έως «πολύ συχνά». Οι «συνάδελφοι» σε ποσοστό 23,7% «μερικές φορές», ενώ οι «επαγγελματίες ψυχικής υγείας» σε ποσοστό 18,3% από «μερικές φορές» έως «συχνά» .
-ΤΙ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ: Το πιο σημαντικό θέμα που απασχολεί τους ερωτηθέντες, περισσότερο αυτή την περίοδο είναι η «προφύλαξη της υγείας μου», σε ποσοστό 64,1% από «συχνά» έως «πολύ συχνά».
-ΠΡΟΗΓΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ: Το μεγαλύτερο ποσοστό 27,5% των ερωτηθέντων έχει συμμετέχει σε: «Ομάδα Γονέων/Κηδεμόνων», σε «Εκπαίδευση σε Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ως Εκπαιδευτικός», σε ποσοστό 25,5%, σε «Εκπαίδευση σε Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας & Συμμετοχή σε Βιωματικό Εργαστήριο» 25,2% , σε «Ατομική / Οικογενειακή Συμβουλευτική» 21,4% από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου.
-ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η υποστήριξη που θα ήθελαν αυτή την περίοδο από το Κέντρου Πρόληψης ¨Προνόη¨ είναι: «η διαδικτυακή εκπαίδευση σε ψυχοκοινωνικές δεξιότητες» στις κλίμακες από «συμφωνώ» έως «συμφωνώ απολύτως» σε ποσοστό 61,8% , «η συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια και ομιλίες για την προστασία της ψυχικής υγείας και τη διαχείριση της πανδημίας» , στις κλίμακες από «συμφωνώ» έως «συμφωνώ απολύτως» σε ποσοστό 59,6% και «η διαδικτυακή οικογενειακή συμβουλευτική» στις κλίμακες από «συμφωνώ» έως «συμφωνώ απολύτως» σε ποσοστό 49,6%.
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδωσαν τη δυνατότητα να έχουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα των αναγκών του πληθυσμού που εξυπηρετούμε, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να ανασυνταχθούμε και να σχεδιάσουμε περισσότερο αποτελεσματικές παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, που να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες αλλαγές που επέφερε ο κορωνοϊός –covid 19. Φαίνεται πως οι συμμετέχοντες έχουν την ανάγκη υποστήριξης μας, κυρίως στην επιμόρφωση και εκπαίδευση τους στην απόκτηση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων ζωής και στην θωράκιση της ψυχικής υγείας τους και αντιλαμβάνονται την υγεία τους με βάση την θεώρηση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου σύμφωνα με τον οποίο η Υγεία δεν είναι μόνο η απουσία νόσου αλλά μια κατάσταση πλήρους σωματικής, κοινωνικής και ψυχολογικής ευεξίας. Ο ρόλος των υπηρεσιών Πρόληψης αναδεικνύεται για άλλη μια φορά πρωταρχικής σημασίας καθώς μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που κρατούν τους ανθρώπους υγιείς, αλλά και τους οδηγούν στην λήψη υπεύθυνων και υγιών αποφάσεων για την ζωή τους.