Τριήμερο ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο στον Δήμο Κηφισιάς

06Απρ

Τριήμερο ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο στον Δήμο Κηφισιάς

 

Τριήμερο ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο στον Δήμο Κηφισιάς

 

Τριήμερο ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο για την ενσωμάτωση Διαδικασιών & Εργαλείων Ολικής Ποιότητας και Νέας Δημόσιας Διοίκησης, στη διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Δήμο Κηφισιάς, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παναγιώτη Αντωνιάδη και με συμμετοχή περισσοτέρων από  τριάντα στελεχών από όλες τις Διευθύνσεις.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση σύγχρονων διοικητικών “εργαλείων” που θα βοηθήσουν στην εσωτερική οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών.

 Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν όλες οι πηγές χρηματοδότησης δράσεων και έργων που μπορεί να διεκδικήσει  ο Δήμος. Οι συμμετέχοντες προκειμένου να εξοικειωθούν  με τις διαδικασίες  του σχεδιασμού και παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εργάστηκαν σε ομάδες πάνω σε εικονικές προτάσεις.