Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού κτιρίου "ΑΛΑΣΚΑ"

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς διακηρύσσει την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού κτιρίου «ΑΛΑΣΚΑ» επί των οδών Χαριλάου Τρικούπη &  Φιλαδελφέως στην Πλατεία Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Καλλικράτειου Δήμου Κηφισιάς.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας στο Δημοτικό Κατάστημα ( Διονύσου & Μυρσίνης ), την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12 .00 .

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.500,00 ευρώ το μήνα , αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή (εάν είναι θετική) πλέον δύο ποσοστιαίων μονάδων (+ 2 %), εάν είναι αρνητική θα αναπροσαρμόζεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας στο τηλέφωνο 213-2007141.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη θα διενεργηθεί εκ νέου την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00

Δείτε την διακήρυξη (εδώ)