Το πρόγραμμα του Δρυμπέτειου Πολυιατρείου του Δήμου Κηφισιάς