Το νέο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Κοινωνική Μέριμνα"

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», αποτελείται από τα εξής μέλη σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.

Από την πλευρά της πλειοψηφίας ως Τακτικά Μέλη:

1.Τσούλο Γεώργιο     Δημοτικό Σύμβουλο

2.Τσιάμα Μαρία – Χριστίνα  Δημοτική Σύμβουλος

3. Λιαπάκη Ελευθερία

4. Χασούρα Γεωργία

5. Πόλη Γεράσιμο

6. Δασκαλόπουλο Γεώργιο

7. Βεσσαλά Μαρία

8. Ρούσσου Καίτη

9. Σδράλια Γεώργιο

Από την πλευρά της  μειοψηφίας ως Τακτικά Μέλη:

 1. Κεφαλά – Σαλματάνη Μαρία  Δημοτική Σύμβουλος
 2. Κουνέλλας Ιωάννης
 3. Πάντου Σοφία
 4. Κυριακάκης Ηρακλής
 5. Βενιώτης Κωνσταντίνος
 6. Βερύκιος Δημήτριος

Από την πλευρά της πλειοψηφίας ως Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Τουμάση Κατερίνα
 2. Πατρικάκο Γρηγόρη
 3. Χρονέα Ζέτα
 4. Γιαννοπούλου Αντωνία

Από την πλευρά της μειοψηφίας ως Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Βενιζέλου – Κοντιζά Μαρία
 2. Βολτυράκης Ευάγγελος
 3. Καβούρη – Μέγα Θεοδώρα
 4. Φραγκιαδάκης Χαράλαμπος
 5. Χριστοδούλου Χρήστος 

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσούλο Γεώργιο ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», και τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Τσιάμα Μαρία – Χριστίνα, ως Αντιπρόεδρο.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ορίζεται από την 03/04/2017 έως την 31/08/2019.