Το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ορίστηκε από το Δ.Σ. Η θητεία του θα είναι μέχρι τις 14/12/2018.
Πρόεδρος ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα Κλεοπάτρα Χατζοπούλου, ενώ αντιπρόεδρος η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Αγαπάκη .
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς είναι:
:
Από την πλευρά της πλειοψηφίας ως Τακτικά Μέλη:
1. Χατζοπούλου Κλεοπάτρα Δημοτική Σύμβουλος
2. Αγαπάκη Δήμητρα Δημοτική Σύμβουλος
3. Αστερίου Πολυξένη Δημοτική Σύμβουλος
4. Μανάλης Ανδρέας
5. Κιτάτζης Γιάννης
6. Βουτσινά Αγλαΐα

Από την πλευρά της μειοψηφίας ως Τακτικά Μέλη:
1. Βάρσος Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος
2. Σιδέρης Ευάγγελος
3. Καλοστύπη Μιρέλλα
4. Ραυτόπουλος Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος

Από την πλευρά της πλειοψηφίας ως Αναπληρωματικά μέλη:
1. Τσαλαβούτα Βάσω
2. Παντελέων Δημήτριος
3. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο

Από την πλευρά της μειοψηφίας ως Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ίσσαρης Τάσος του Μίλτ.
2. Δημάκης Φώτιος
3. Δεναξάς Κωνσταντίνος
4. Καπάτσος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος