Το Δ.Σ.του ΝΠΔΔ ΚΕΜΜΕ

Ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ» (ΚΕΜΜΕ). Η θητεία του θα είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2019. Πρόεδρος ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα Έφη Κούτση ενώ αντιπρόεδρος θα είναι η κα. Σόρογκα Ελένη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τα εξής μέλη σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.
Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Από την πλευρά της πλειοψηφίας ως Τακτικά Μέλη:
1. Κούτση Ευτυχία Δημοτική Σύμβουλος
2. Τσιάμα Μαρία – Χριστίνα Δημοτική Σύμβουλος
3. Βοζάνη Αλεξάνδρα
4. Σόρογκα Ελένη
5. Σμυρναίος Απόλλωνας
6. Μουστάκη Αικατερίνη

Από την πλευρά της μειοψηφίας ως Τακτικά Μέλη:
1. Ανδρεαδάκης Δημήτρης
2. Σοβατζή Αγγελική
3. Σαριλάκη Άννα

Από την πλευρά της πλειοψηφίας ως Αναπληρωματικά μέλη:
1. Μακρή Εύα
2. Καπασκέλη Ελένη
3. Μανωλιάκης Μιχάλης

Από την πλευρά της μειοψηφίας ως Αναπληρωματικά μέλη:
1. Λούσης Ιωάννης
2. Τσαγκάρης Ιωάννης