Συνεχίζεται η αποκομιδή απορριμμάτων και σήμερα με προσωπικό ασφαλείας από τα συνεργεία καθαριότητας του δήμου