Συνεργασία του Δήμου Κηφισιάς με το Διεπιστημονικό Κέντρο Αθηνών

23Νοε

Συνεργασία του Δήμου Κηφισιάς με το Διεπιστημονικό Κέντρο Αθηνών

Συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Κηφισιάς με Διεπιστημονικό Κέντρο Αθηνών (ΔΕΚΑ) για τη πρόληψη προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν εντός οικογενειακού και σχολικού πλαισίου.
Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση και διάγνωση ψυχολογικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών και μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και η παροχή της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης από ειδικούς όλων των ειδικότητων (ψυχοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, θεραπεία ζεύγους και οικογένειας). 
Το κόστος των συνεδριών μπορεί να καλυφθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Οι δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου μας μπορούν να απευθυνθούν:
- Στο ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς και στους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικό παιδαγωγό, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά. ( πρωινές ώρες 8.00-16.00, στα τηλ 2108019633, 2106233315)
- Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αθηνών (απογευματινές ώρες 16.00-20.00 τηλ 2106232302).