ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (05/12)

Τη Δευτέρα 5/12 και ώρα 10.00 συνεδριάζει το Συντονιστικό Τοπικό όργανο  Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Κηφισιάς με θέματα ημερήσιας διάταξης (εδώ)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά  και έχουν προσκληθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς